Üldkoosolek

Põlvamaa Partnerluskogu üldkoosolek kell 17.30 Põlgaste jahimajas.

Päevakord:
  1. 2017.a. majandusaasta aruande, audiitori rahandusinformatsiooni ja revisjonikomisjoni otsuse kinnitamine.
  2. Revisjonikomisjoni ettepanek juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni liikmete tasustamise aluste läbivaatamise kohta
  3. 2018.a. projektitaotluste taotlusvoor ja projektide paremusjärjestus.
  4. Juhatuse valimine.
  5. Revisjonikomisjoni valimine.
  6. Rahvusvaheline koostöö.
  7. LEADER tulevik ja CLLD
  8. Info ja kohapeal algatatud küsimused.«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv